Huidige stand van zaken met MFA Meeden

Vanwege het Coronavirus hebben we te maken met vergaande maatregelen, opgelegd door het kabinet en het RIVM. Hierdoor kon de geplande bijeenkomst op 19 maart niet doorgaan.

We betrekken altijd graag de inwoners zoveel mogelijk bij onze plannen, maar het risico op verspreiding van het virus onder wellicht kwetsbare mensen is te groot.

Via deze pagina proberen we u, ondanks de beperkte middelen die we nu tot onze beschikking hebben, op de hoogte te houden van de vorderingen in het project.

Klik op onderstaande link voor alle info en presentaties

https://www.midden-groningen.nl/aardbevingen/nieuws/mfa-meeden-presentaties