Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Dorpshuis Meeden bestaat op dit moment (1-3-2021) uit:

Peter de Haan, voorzitter

Wolter Boer, penningmeester

Johannes Velema, lid

Linda Bakker, lid

Wieneke Slim, lid

We zijn te bereiken via :

Bestuur Stichting Dorpshuis
per email: bestuur@dorpshuismeeden.nl
postadres: Hereweg 28, 9651 AJ Meeden

Voor reservering van zaalruimte, informatie,  kunt u contact opnemen met:
– Annet de Haan, tel. 0598-612029
Bij geen gehoor :
– Wolter Boer, tel. 0598-625532

Bij calamiteiten graag contact opnemen met :

Johannes Velema,  tel. 0598-623878